Rozeznanie drogi życia

Dziesięć powodów, dla których warto pojechać na te rekolekcje

PowołanieJednym z głównych charyzmatów Towarzystwa Jezusowego od szesnastowiecznych początków istnienia zakonu było rozeznawanie. Również dzisiaj każdy jezuita jest formowany w tym kierunku. Jednym z najważniejszych kontekstów rozeznawania w życiu każdego człowieka jest rozeznanie drogi życia. Jezuici z Gdyni, wychodząc naprzeciw wyzwaniu, jakie się z tym wiąże i korzystając z charyzmatu, który otrzymali, organizują rekolekcje dla chłopaków o takiej właśnie tematyce. Dlaczego warto przyjechać na rekolekcje „Rozeznanie drogi życia”? Powodów jest dokładnie dziesięć.

Pierwszym i chyba najważniejszym jest nabranie luzu i dystansu wobec różnych nieuzasadnionych lęków. Często młody człowiek wykazuje chęć, aby pojechać na takie rekolekcje, ale nie wiedzieć czemu strasznie się obawia. Sam nie wie do końca, co jest przedmiotem jego strachu. Przełamanie oporów i zaryzykowanie wiąże się zawsze z poczuciem odwagi i zwycięstwa. Po rekolekcjach możesz sobie w końcu powiedzieć: „A jednak udało mi się. I czego ja się właściwie tak obawiałem?”.

Drugim powodem jest nabranie przeświadczenia, że nie chodzi w takich rekolekcjach o namawianie – broń Boże – do wstąpienia do zakonu. Założyciel jezuitów, św. Ignacy Loyola był bardzo ostrożny w tych kwestiach. Kazał nawet swoim współbraciom, aby w rozmowach duchowych byli jak „języczek u wagi”, tzn. by niczego nie sugerowali, lecz czekali, aby sam Stwórca objawiał swoją wolę człowiekowi.

Trzecim powodem jest doprowadzenie do odkrycia, że powołanie małżeńskie jest równie wzniosłe, jak i powołanie kapłańskie. Jeżeli na rekolekcjach „Rozeznanie drogi życia” wyjedziesz z przekonaniem, że Twoja droga jest zaproszeniem do życia w małżeństwie, to my będziemy z tego powodu bardzo szczęśliwi. Najważniejsze jest przecież to, co Pan Bóg przygotował dla Ciebie. Jeśli będziemy świadkami takiego odkrycia, to czeka nas tylko wielkie dziękczynienie za Jego dobroć.

Czwartym powodem jest głębsze poznanie Boga. Rekolekcje mają szansę pokazać Ci, że Bóg nie jest Sędzią, który rozkazuje, jaką drogę powołania masz wybrać. Wręcz przeciwnie, objawia się On jako Miłość, która działa w nas i w zgodzie z naszymi najgłębszymi pragnieniami.

Piątym powodem jest głębsze poznanie siebie. Rekolekcje „Rozeznanie drogi życia” dają możliwość spotkania ze sobą samym, czyli z tym, co Ty chcesz, czego nie chcesz i dlaczego. W Bożym Słowie, jak i drobnych rzeczach uczysz się odkrywać, co Cię cieszy, umacnia, daje polot, a co zasmuca, prowadzi do zniechęcenia i podcina skrzydła. W ten sposób razem z Bogiem odkrywasz swoje najgłębsze pragnienia, które przez to, że od Niego otrzymałeś, niosą w sobie zalążek Twojego powołania.

Szóstym powodem jest nabranie wewnętrznej wolności do tego wszystkiego, co związane jest z przedmiotem naszego rozeznawania. Zyskujesz przeświadczenie, że nie musisz do niczego się spieszyć. Na wszystko przychodzi właściwy moment.

Siódmym powodem jest szansa na uporanie się z wątpliwościami dotyczącymi przyszłości. Czasem można spotkać dorosłych ludzi, którzy pytają się siebie: „A co byłoby, gdybym się jednak ożenił?”, albo „Ciekawe jak by to było, gdybym wtedy wstąpił do zakonu?”. Rekolekcje pomagające w rozeznaniu drogi życia mają okazję raz na zawsze uniemożliwić pojawianie się tego rodzaju pytań w przyszłości.

Ósmym powodem jest pokazanie czegoś bardzo ważnego naszemu Bogu. Przyjeżdżając na rekolekcje „Rozeznanie drogi życia” dajesz tym samym dowód, że Mu ufasz i nosisz w sobie przekonanie, że On wie najlepiej, jak Cię uszczęśliwić.

Dziewiątym powodem jest możliwość otrzymania duchowych narzędzi, które stanowią nieocenioną pomoc w rozeznawaniu w życiu codziennym. Podczas rekolekcji będzie można zapoznać się z duchowością ignacjańską oraz otrzymać szersze spojrzenie na współczesnych jezuitów. Ich towarzyszenie podczas rekolekcji stwarza okazję do podjęcia duchowych rozmów, które stają się mocnym orężem na drodze rozeznawania.

Dziesiątym powodem jest możliwość poznania i nawiązania kontaktów z innymi młodymi ludźmi, którzy tak jak Ty chcą, aby ich życie nie było tanią loterią, ale miejscem podejmowania odpowiedzialnych decyzji, opartych na rozeznaniu i wglądzie w siebie.

Jeśli jesteś uczniem gimnazjum, liceum lub studentem – ta propozycja jest dla ciebie! Więcej informacji znajdziesz na stronie: www.JezPow.pl, tam wybierzesz dogodny dla ciebie termin oraz odnajdziesz kontakt z odpowiedzialnym za powołania jezuitą. Zapraszamy!

Michał Kłosiński SJ