DKiM: Małżeństwo szansą uwolnienia od siebie

p. Maria Danielewska – teolog, pedagog, doradca życia rodzinnego

15.12.2010

Autor zdjęć: Paweł Kopociński
© Wszelkie prawa zastrzeżone.