Program stały

ROK AKADEMICKI 2013/2014

Niedziela

– godz. 17.00 – próba Scholi Akademickiej
– godz. 19.00 – Akademicka Msza Święta i później spotkanie przy herbacie

Poniedziałek

godz. 18.30Wspólnota Absolwentów

Środa

– godz. 15.00 – 18.00 – dyżur Wolontariatu Pedagogicznego (świetlica)
– godz. 19.00 – Akademicka Msza Święta (dolny kościół)
– godz. 20.00 – Spotkanie tematyczne

Czwartek

– godz. 16.00 – 18.00 – dyżur Wolontariatu Pedagogicznego (świetlica)
godz. 19.00 –
3 Kwadranse – Kontemplacja Obecnego (dolny kościół) 

Piątek

– godz. 17.00 – próba Scholi Akademickiej

Sobota

– godz. 19.00 – Klub Filmowy „Suspens”: projekcja i kolacja (co dwa tygodnie)

Kurs przedmałżeński – odbywa się cyklicznie w sobotnie przedpołudnia
Wolontariat misyjny – przygotowujemy się do wyjazdu do Kirgizji

Możliwość spowiedzi lub rozmowy z duszpasterzem – w każdym wolnym czasie po wcześniejszym umówieniu (telefonicznie, mailowo).