Rekolekcje Ignacjańskie

Przy naszym duszpasterstwie akademickim organizujemy regularnie Rekolekcje Ignacjańskie czyli Ćwiczenia Duchowe św. Ignacego Loyoli, które stwarzają szczególną okazję wejścia, w klimacie modlitwy zakorzenionej w Słowie Bożym, w głąb samego siebie.  To doświadczenie prowadzi rekolektanta drogą pogłębionego życia duchowego i przeprowadza przez kolejne etapy otwierania się na Boga. Wprowadza także osobą na drogę pogłębionej modlitwy medytacyjnej i kontemplacyjnej. Osobom stojącym przed wyborem drogi życia Rekolekcje Ignacjańskie pomagają w dokonaniu właściwego wyboru.

Doświadczenie rekolekcji ignacjańskich może być przeżyte w rozmaitych formach i jedną z nich stanowią tzw. „Rekolekcje Ignacjańskie w życiu codziennym„. W takich rekolekcjach osoba pozostaje pośród swoich codziennych obowiązków, a zarazem codziennie znajduje czas na medytację czyli osobiste spotkanie z Bogiem (ok. 45 minut). A raz w tygodniu odbywa się wspólne spotkanie, na którym podawane są treści na kolejny tydzień oraz uwagi dotyczące metody Ćwiczeń Duchowych. Raz w tygodniu doświadcza się także kierownictwa duchowego, czyli regularnych spotkań z osobą towarzyszącą.

Zapraszamy studentów, absolwentów i pracowników akademickich na takie rekolekcje pośród codzienności, które odbywają się co roku w okresie Wielkiego Postu. W ostatnim roku przeżywamyśmy je w dniach 6 marca – 3 kwietnia 2014 roku.

Istnieje także możliwość przeżycia takich Rekolekcji Ignacjańskich w życiu codziennym w różnych terminach w ciągu roku. Wówczas będą one dawane w sposób indywidualny i dostosowane do indywidualnej drogi duchowej każdej osoby. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z duszpasterzem akademickim.

A co roku w miesiącu wrześniu staramy się też organizować pięciodniowe Rekolekcje Ignacjańskie „Fundament Ćwiczeń Duchowych”, które przeżywamy gdzieś niedaleko Szczecina. Na tę formę rekolekcji zapraszamy tych wszystkich, którzy pragną wejść w modlitwę medytacyjną, głębokie milczenie i doświadczyć osobistego spotkania z Bogiem. Informacje szczegółowe i zgłoszenia u duszpasterzy akademickich.