Scena Akademicka

W naszym duszpasterstwie akademickim pragniemy także organizować różne wydarzenia kulturalne. Zakładamy, że będą one tworzone przez młodych ludzi (zarówno studentów jak i absolwentów) i dadzą wszystkim zainteresowanym szansę spotkania z żywą kulturą. Jesteśmy na otwarci na rozmaite formy wydarzeń kulturalnych: różne koncerty, przedstawienia teatralne, wieczory poezji itp. Chcemy, aby ta „Scena Akademicka” była okazją do publicznego zaprezentowania się młodych talentów.

Z naszej strony oferujemy możliwość skorzystania z pomieszczeń tzw. „dolnego kościoła”, które kiedyś pełniło rolę sali teatralnej. Znajduje się tam scena i miejsca siedzące na ok. 200 osób. Zainstalowane są tam różne rodzaje oświetlenia i można dostosować to pomieszczenie do potrzeb jakiegoś koncertu lub spektaklu.

Osoby zainteresowane włączeniem się w projekt „Sceny Akademickiej” prosimy o kontakt z duszpasterzem akademickim.