Wolontariat pedagogiczny

„Miłość bardziej zakłada się na czynach niż na słowach”
św. Ignacy Loyola

Przy naszym duszpasterstwie akademickim istnieje grupa wolontariuszy, którzy pomagają w nauce dzieciom ze szkoły podstawowej i młodzieży z gimnazjum. A zatem jeśli chcesz uczynić coś dobrego dla innych, pomagać dzieciom w nauce i sprawdzić się także jako pedagog, to przyłącz się do nas.

W praktyce chodzi o poświęcenie godziny lub dwóch w tygodniu na pracę indywidualną lub z niewielką grupą dzieci. Osobom zaangażowanym w wolontariat proponujemy także spotkania formacyjne, które wspomagają ich w tym zaangażowaniu.

Dyżur studentów w roku szkolnym 2013/2014 odbywał się w świetlicy:

  • w środy, w godz. 15.00 – 18.00
  • w czwartki, w godz. 16.00 – 18.00.

Osoby zainteresowane pomocą prosimy o kontakt z duszpasterzem akademickim:
o. Paweł Chodak SJ, mail:
(już wkrótce)